Ano ba ang mabibili ng 10 pesos ngayon?

Crackers? Candy? Jeepney ride?

Pero kung ilagay mo yang 10 pesos na yan para sa ikabubuti ng iba.
Aba, biglang ang laking bagay nyan.

Sa padyis-dyis araw-araw, makakatulong ka sa pag ensure na makakapag-aral ang mga kids na gusto ding marating ang narating mo.

Nakapag-graduate. Nakapag-trabaho. Nakaka-tulong.